Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Rentgenski malter Malter sa povišenom zaštitom od rendgenskog zračenja, sa baritnim peskom

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Rentgenski_malter_Malter_sa_povišenom_zaštitom_od__DC0017832.PDF
326,92 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_Rentgenski_malter_Malter_sa_povišenom_zaštitom__DC0047190.PDF
289,22 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2184_RÖFIX_Rentgenski_malter_Malter_sa_povišenom_zaštitom_od_rendgenskog_zračenja__sa_baritnim_peskom_RSSR_DC0053486.PDF
114,85 kB
IM0000565_md.jpg btn_search

Za primenu u ustanovama za rentgensku dijagnostiku sa normalnim naponom do 250 kV.

Malter sa zaštitom od zračenja, sadrži baritni pesak.

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, kao i za hrapavi beton.

Osnovni malter za RÖFIX strukturne i plemenite maltere, silikatne, silikonske ili maltere na bazi veštačkih smola.

Nije podesan za visoko porozne zidove.

Unutra/plafon Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Povišena zaštita od zračenja, odbija rendgenske zrake
  • Cement
  • Kreč
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Organski udeo <5%
  • Barit - pesak