Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_510_Krečno-cementni_osnovni_malter_DC0017845.PDF
444,38 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_510_Krečno-cementni_osnovni_malter_DC0047174.PDF
291,24 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2175_RÖFIX_510_Krečno-cementni_osnovni_malter_RSSR_DC0053470.PDF
116,73 kB
IM0000491_md.jpg btn_search

Osnovni malter za unutrašnje zidove, plafone i fasade sa malim opterećenjem vlagom.

Podesan za keramičarske radove u unutrašnjim prostorijama koje su opterećene vlagom (do stepena opterećenosti vlagom W4 prema normi ÖN B3346-ograničeno na unutrašnje prostorije u kućama i stanovima).

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, kao i za hrapavi beton.

Ne koristiti u soklu fasade.

Osnovni malter za RÖFIX strukturne i plemenite maltere, silikatne, silikonske ili maltere na bazi veštačkih smola.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mjera u stanogradnji.

Unutra/vani Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Visoka izdašnost
  • Izvrsna obradivost
  • Kreč
  • Cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Bez veštačkih disperzivnih materija
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak
  • Lagani dodatak (mineralni)