Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Creteo®Repair CC 150 Malter za reprofilisanje betona R2

 
Download:
tehnički list tehnički_list_Creteo®Repair_CC_150_Malter_za_reprofilisanje_betona_R2_DC0017866.PDF
382,86 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_Creteo®Repair_CC_150_Malter_za_reprofilisanje_betona__DC0047086.PDF
289,06 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__15501_Creteo®Repair_CC_150_Malter_za_reprofilisanje_betona_R2_RSSR_DC0053309.PDF
116,07 kB
IM0007214_md.jpg btn_search

Visokokvalitetni malter za reprofilisanje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva.

Za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija prema EN 1504. Betonska zamena ili dodatak poprečnom preseku, ojačanje, povećanje zaštitnog sloja betona, dodatak za beton koji sadrži štetne supstance.

Kod upotrebe RÖFIX CreteoRepair CC 150 sa Armomesh mrežicom moguće ga je ugraditi i na druge podloge (mešano ziđe, kameno ziđe, itd.).

Specijalni dodaci sme da se dodaju samo uz odobrenje proizvođača.

Vertikalna sanacija betona iznad glave Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Moguće zamešati rotirajućom mešalicom Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Dobra prijonjivost
  • Otporno na smrzavanje
  • Minimalno skupljanje
  • Trajna otpornost na vlagu
  • Punila: specijalna vlakna
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Klasirani pesak